Macikų socialinės
globos namai
Šilutės Pensionatas
Macikų socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, pavaldi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

Valstybės biudžetinė įstaiga

Vilties g. 2, Macikų kaimas, Šilutės seniūnija

LT-99156 Šilutės rajonas

Tel. 8 441 56571

El.paštas info@macikaigloba.lt
Juridinių asmenų registras

Įstaigos kodas 190796943

A/s LT 474010043500336201 
Luminor Bank AB
Apie mus

Vienas iš seniausių, unikaliausių ir įdomiausių Mažosios Lietuvos krašto gyvenviečių Nemuno žemupyje, apjuostas Šyšos kilpa, skendintis žalumoje ir sodybų ramybėje - Macikų kaimas. Jis randasi į šiaurę nuo Nemuno (Klaipėdos krašte). Kaimelio istorija savita ir spalvinga. Čia tebestovi vokiečių rašytojo H. Zudermano namas - muziejus, čia veikia ir muziejus, menantis karo įvykius. 1955 m. kovo 15 dieną Lietuvos Socialinio Aprūpinimo Ministerijos įsakymu buvo įkurti Pagrynių invalidų namai. Juose tuomet gyveno apie 100 globotinių. 1965 m. pavadinimas buvo pakeistas į Šilutės psichochronikų invalidų namus, o 1979 m. - į Šilutės psichoneurologinį internatą. 1982 m. buvo pastatytas naujas trijų aukštų gyvenamasis pastatas su maisto ir medicinos blokais. Juose gyveno 610 gyventojų, dirbo 184 darbuotojai. 1988 m. pastatytas 70 vietų gyvenamasis pastatas, skirtas neįgaliems vaikams. Tuomet namuose gyveno 700 gyventojų, iš jų 70 buvo vaikai. 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas keitė ir įstaigos gyvenimą. Tais metais spalio 1 d. įstaiga buvo pervadinta Šilutės pensionatu. 1997 m. gruodžio mėnesį buvo atidarytas naujas korpusas, jame apgyvendinti 128 gyventojai. Nuo 2010 m. liepos 1 d. vėl keičiasi įstaigos pavadinimas - tampame Macikų socialinės globos namais.

Macikų socialinės globos namai (toliau – globos namai) yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti socialinę globą suaugusiems asmenims, turintiems negalią, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai, ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami asmenys, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis. Globos namuose veikia padalinys, kuriame apgyvendinami asmenys, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Gyventojai pagal galimybes dalyvauja savarankiškumo įgūdžių ugdymo ir darbinės veiklos ir (ar) užimtumo programose, tvarkosi savo gyvenamąją aplinką, savarankiškai ar padedami darbuotojų gaminasi maistą. Socialiniai darbuotojai ir užimtumo specialistai stiprina gyventojų gebėjimus pasirūpinti savimi ir savo gyvenimo sąlygomis, gebėjimu prisitaikyti visuomenėje ir sėkmingai susidoroti su kasdienėmis problemomis. Gyventojai turi visas galimybes siuvinėti, megzti, dirbti su moliu, užsiimti floristika, sportuoti, dainuoti, šokti, bei užsiimti kitomis veiklomis. Gyventojų patogumui globos namuose veikia dvi kirpyklos, biblioteka, gyventojai kambariuose naudojasi TV ir muzikiniais įrenginiais, turi galimybę apstatyti kambarį asmeniniais baldais. Visuose korpusuose yra laisvo, nemokamo interneto prieigos.

Nuo 2018 m. gegužės 4 d., Šilutės m. veikia grupinio gyvenimo namai, juose gyvena 10 Macikų socialinės globos namų gyventojų. Šiuose namučiuose gyventojai savarankiškai gaminasi maistą, apsiperka, tvarko aplinką, įsijungia į įvairias miesto bendruomenės veiklas.

Globos namų veiklos tikslai ir funkcijos: Atsisiųsti

2023 m. globos namuose ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimo planinis  gyventojų vietų skaičius - 330. 10 iš jų grupinio gyvenimo namuose. 2019 m. globos namuose įsteigėme 6 vietas trumpalaikei socialinei globai bei 2 vietas laikino atokvėpio paslaugai teikti. 2020 m. globos namai papildomai įsteigė dar 6 vietas trumpalaikei socialinei globai teikti.


Tiesiogiai paslaugas gyventojams teikia 163 darbuotojai (162,75 pareigybės), iš jų 132 socialinio darbo tarnybos darbuotojai (131,75 pareigybės) ir 31 asmens sveikatos priežiūros ir slaugos tarnybos darbuotojas (31 pareigybė). Paminėtina, kad globos namuose dirba vienas gydytojas psichiatras, du kineziterapeutai, du gydomojo masažo specialistai.

Macikų socialinės globos namų teritorija užima 7,44 ha (grupinio gyvenimo namų – 12 a). Vidutiniškai vienam gyventojui tenkantis socialinės globos įstaigos gyvenamųjų kambarių plotas – 9,71 m2. Gyventojai įsikūrę vienviečiuose, dviviečiuose, triviečiuose kambariuose, kurie yra keturiuose pastatuose. Viso globos namuose yra 146 gyvenamieji kambariai.

Šiuo metu globos namuose gyvena gyventojai iš 27 Lietuvos savivaldybių. Globos namų savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

 

Informacijos atnaujinimo data: 2023-04-04