Macikų socialinės
globos namai
Šilutės Pensionatas
Macikų socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, pavaldi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

Valstybės biudžetinė įstaiga

Vilties g. 2, Macikų kaimas, Šilutės seniūnija

LT-99156 Šilutės rajonas

Tel. 8 441 56571

El.paštas info@macikaigloba.lt
Juridinių asmenų registras

Įstaigos kodas 190796943

A/s LT 474010043500336201 
Luminor Bank AB
Apie mus

Vienas iš seniausių, unikaliausių ir įdomiausių Mažosios Lietuvos krašto gyvenviečių Nemuno žemupyje, apjuostas Šyšos kilpa, skendintis žalumoje ir sodybų ramybėje - Macikų kaimas. Jis randasi į šiaurę nuo Nemuno (Klaipėdos krašte). Kaimelio istorija savita ir spalvinga. Čia tebestovi vokiečių rašytojo H.Zudermano namas - muziejus, čia veikia ir muziejus, menantis karo įvykius. 1955 m. kovo 15 dieną Lietuvos TSR Socialinio Aprūpinimo Ministerijos įsakymu buvo įkurti Pagrynių invalidų namai. Juose tuomet gyveno apie 100 globotinių.
1965 m. pavadinimas buvo pakeistas į Šilutės psichochronikų invalidų namus, o 1979 m. - į Šilutės psichoneurologinį internatą. 1982 m. buvo pastatytas naujas trijų aukštų gyvenamasis pastatas su maisto ir medicinos blokais. Juose gyveno 610 gyventojų, dirbo 184 darbuotojai. 1988 m. pastatytas 70 vietų gyvenamasis pastatas, skirtas neįgaliems vaikams. Tuomet čia gyveno 700 gyventojų, iš jų 70 buvo vaikai. 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas įnešė naujus vėjus ir į įstaigos gyvenimą. Tais metais spalio 1 d. įstaiga buvo pavadinta Šilutės pensionatu. 1997 m. gruodžio mėn. buvo atidarytas naujas korpusas, kuriame tuo metu apgyvendinti 128 gyventojai. Nuo 2010 m. liepos 1 d. vėl keičiasi įstaigos pavadinimas - nuo šiol vadinasi Macikų socialinės globos namai. 
Macikų socialinės globos namai (toliau – globos namai) yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti socialinę globą suaugusiems asmenims, turintiems negalią, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai, ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami asmenys, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Globos namų stacionariame globos padalinyje apgyvendinami asmenys, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Globos namų grupinio gyvenimo namų padalinyje pirmumo teise apgyvendinami asmenys, kuriems jau teikiama socialinė globa globos namuose.

Globos namų veiklos tikslai ir funkcijos: Atsisiųsti

2021 m. gyventojų vietų skaičius Macikų socialinės globos namuose  - 350, iš jų 10 gyventojų gyvena grupiniuose namuose. Macikų socialinės globos namų teritorija užima 9,6 ha. Vidutiniškai vienam gyventojui tenkantis socialinės globos įstaigos gyvenamųjų kambarių plotas - 9,86 m2. Globos namų gyventojai įsikūrę vienviečiuose, dviviečiuose, triviečiuose kambariuose. Viso 147 gyvenamieji kambariai.
1994 metais Macikų socialinės globos namuose įsteigti socialinių darbuotojų pareigybės. Tiesiogiai paslaugas teikiančių darbuotojų pareigybių skaičius sudaro 163,25. Socialinio darbo tarnyba - 111,25 pareigybių; asmens sveikatos priežiūros ir  slaugos tarnyba - 52 pareigybės.
Vykstant pertvarkos procesui Lietuvoje, t.y. perėjimui nuo ilgalaikės socialinės globos institucijoje prie paslaugų bendruomenėje, 2018 m. gegužės 4 dieną, Šilutės m. buvo atidaryti grupinio gyvenimo namai. Juose apsigyveno 10 Macikų socialinės globos namų gyventojų. Grupinio gyvenimo namų gyventojams suteikta galimybė gyventi bendruomenėje, turėti tikrus namus, pajusti šeimos šilumą ir rūpestį.

 

Informacijos atnaujinimo data: 2022-03-01