Macikų socialinės
globos namai
Šilutės Pensionatas
Macikų socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, pavaldi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

Valstybės biudžetinė įstaiga

Vilties g. 2, Macikų kaimas, Šilutės seniūnija

LT-99156 Šilutės rajonas

Tel. 8 441 56571

El.paštas info@macikaigloba.lt
Juridinių asmenų registras

Įstaigos kodas 190796943

A/s LT 474010043500336201 
Luminor Bank AB
Naujienos
ŽOLINĖS
Data: 2010-08-15 | Įvertinimas: 0

Rugpjūčio 13 d. Macikų socialinės globos namuose buvo paminėtos Žolinės – Švenčiausios Mergelės Marijos ėmimo į dangų šventė. Šią šventę minėjome Šv. Lurdo skverelyje, kuris yra globos namų teritorijoje. 
Šventės metu gyventojai supažindinti su Žolinių istorija, šventės ištakomis. Tai pati seniausia ir garbingiausia bažnyčioje minima Švč.Mergelės Marijos šventė. Pasakojama, kad apaštalai atidarę Marijos kapą, neradę jos kūno, o tik gėles. Todėl į bažnyčią šios šventės metu nešami žolynai, javai ir daržoves šventinti. Manoma, kad pašventinti žolynai saugo namus nuo žaibo, gyvulius nuo ligų. Bažnyčiose, kurios turi Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų titulą, vyksta atlaidai. 
Šventinę Žolinių istoriją vainikavo giesmės skirtos Švč. Mergelei Marijai, kurias giedojo gyventojas A. Repčys.


 

PAKEITIMAI
Data: 2010-07-26 | Įvertinimas: 0

Mieli www.silutespensionatas.lt lankytojai,
nuo 2010 m. spalio 1d.
keičiasi mūsų internetinio puslapio adresas.
Mus rasite adresu:
www.macikaigloba.lt

 

LEDŲ DIENA
Data: 2010-07-20 | Įvertinimas: 0

Š.m. liepos 15-ą dieną vos tik nušvitusi saulė, savo spinduliais jau šildė kiekvieną gyventoją. Karštis, siekiantis net 35 laipsnius, visas I korpuso II aukšto gyventojas paskatino gaivintis šaltais plombyriniais bei vaisiniais ledais. Taigi kartu su gyventojomis susiorganizavome „Ledų dieną“. Tai buvo puiki proga ne tik atsigaivinti ledais bei gaiviaisiais gėrimais nuo vasaros karščio, bet ir pasisėdėti, pabendrauti visoms aukšto gyventojoms. Nusprendėme, jog tęsime ledų tradiciją ir toliau. Tenka įsitikinti, jog šiuose globos namuose gyvenantys yra išradingi, kupini idėjų žmonės. 

IŠVYKA
Data: 2010-07-01 | Įvertinimas: 0

BOULINGAS TAPO JAU DAŽNA LAISVALAIKIO PRALEIDIMO FORMA MŪSŲ GYVENTOJAMS


Tik prasidėjus vasarai gyventojos suskubo smagiai praleisti laiką Šilutės Boulingo klube. I korpuso II aukšto gyventojos jautėsi esą kaip ,,profesionalios” boulingo žaidėjos, kadangi vykome jau nebe pirmą kartą. Visų nuotaikos puikios, žaidime matyti azartas ir noras nugalėti. 
Po malonaus žaidimo, kol baro padavėjos vaišino gyventojas ledais, vaisiais ir sultimis, socialinės darbuotojos trumpai papasakojo joms boulingo žaidimo istoriją, visos moterys susidomėjusios klausėsi,- istorija jas sudomino. 


 

JONINĖS
Data: 2010-06-24 | Įvertinimas: 0

Mes atėjom į laukelį
Prisiskynėm daug žolelių
Kupolių švento Jono...
Jos išsako, išbyloja
Bernužėlis ką dainuoja.


Joninių šventė nuo seno yra viena populiariausių. Tą dieną pagerbiami visi Jonai, Janinos, Jonės, o Joninių naktį visi stengiasi rasti paparčio žiedą. Ši naktis kupina magijos ir burtų.
Kaip ir kiekvienais metais, Joninių šventė buvo švenčiama ir pensionate, tik gaila, jog diena pasitaikė lietinga, taigi šventę teko perkelti į pavėsinę, kuri ir saugojo mus nuo lietaus. Tačiau tai nebuvo kliūtis linksmintis ir šėlti iki valiai. Vis grojo linksma muzika, sukosi šokėjų poros, o likusieji sukosi rateliu... 
O kur dar visokie burtai, spėliojimai apie ateitį... Vėliau mėtėme vainikėlius per kupolę, norėdami sužinoti, kuri gi mergelė ištekės šiais metais.
Vienintelis trūkumas buvo tik tas, jog lietus mums sutrukdė uždegti pagrindinį Joninių akcentą – laužą, tačiau išeitį radome: kaip šios šventės akcentą, pensionato direktorius R.Jovaiša, uždegė deglą. Visi minutėlę stebėjome uždegto deglo liepsną, nes pagal senolių padavimus laužo ugnis laikyta nepaprasta: ji apvalo mūsų sielas, apsaugo nuo ligų ir nelaimių... 
Štai taip linksmai ir prabėgo ši Joninių diena.

 

VASAROS SPORTO ŽAIDYNĖS
Data: 2010-06-20 | Įvertinimas: 2

LSOK 2010m. Tarptautinės atvirosios XIII - osios pensionatų vasaros sporto žaidynės, skirtos Lietuvos nepriklausomybės 20 - mečiui paminėti


  Š.m. birželio 16 d. vykome į Zarasus, kur vyko vasaros sporto žaidynės. Pensionatui atstovavo Arvydas Butkus, Vidas Laurinavičius, Ramūnas Zonys, Aivaras Matulevičius, Kazys Kerpė, Arūnas Čiulčinskis, Rolandas Pelenis, Oksana Armonaitė, Renata Teslionak, o taip pat ir darbuotojai Sandra Maskaliovienė, Vytas Kontrimas, Vaidas Pukelis. Vasaros sporto žaidynėse dalyvavome tinklinyje, šaškių asmeninėse, smiginio, petankės, galiūnų ir krepšinio 3x3.
Iš viso dalyvavo 20 Lietuvos pensionatų ir svečiai iš Latvijos. Visus renginio dalyvius linksmino dainininkas Radžis, o petankės žaidimą rengė ir vedė Raimondas Šilanskas. Rungtyse dalyvavo ne tik pensionatų gyventojai, bet ir darbuotojai, kadangi tokios rungtys kaip tinklinis buvo jungtinis.
Krepšinyje Šilutės pensionato komanda užėmė 4-ą vietą, tinklinyje 5-ąvietą. Prizinių vietų šį kartą nepasisekė iškovoti, tačiau atletai stengėsi kovoti iki galo. Vykome namo pavargę ir dalinomės varžybų įspūdžiais. Visus sportininkus pasveikino pensionato direktorius R. Jovaiša, direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams J. Andrijauskienė ir l.e.p vyriausiojo socialinio darbuotojo - socialinė darbuotoja R. Girgždienė.

 

TĖVO DIENA
Data: 2010-06-05 | Įvertinimas: 0

Plaukuose jau sužvilgo sidabras,
Bet tai nieko – gražesnis tapai.
Tavo meilės šypsnių paliesti
Dideli juk užaugom vaikai.
Aš už daug ką turiu tau dėkoti:
Ir už meilę, kurią man davei,
Ir už tai, kad išmokei šypsotis,
Ir už tai, kad beslystant laikei.
Galiu prie kojų tavų atsiklaupti,
Tavo ranką laikyti delne,
Tiktai viena, Tėveli, manęs neišmokei – 
Kaip dėkoti nežinome Tau..


Tėvo diena – šventė, kurioje švenčiama tėvystė, panašiai, kaip ir per motinos dieną – motinystė. Tik moterims skirtos dvi šventės per metus, o vyrai teturi ją vieną. Ir tai Tėvo diena mūsų tikrųjų švenčių rikiuotėje vis dar sunkiai įsitvirtina. Pirmasis birželio sekmadienis oficialiai paskelbtas Tėvo diena, tačiau ne visos šeimos šią šventę švenčia savo namuose. 
Tačiau pensionate š.m. birželio 4 dieną, aktų salėje vyko minėjimas skirtas Tėvo dienai, kur renginio vedėjos pakalbėjo apie šios dienos svarbą ir reikšmę, šia proga pasisakė ir pensionato direktorius R.Jovaiša. Šventė įprasminta eilėmis, kurias skaitė pensionato gyventojai.
Vėliau sekė nuotaikinga koncertinė programa „Žuvininkai mes esme“, kurią parengė socialinė darbuotoja kultūriniam užimtumui V.Jovaišienė. Šioje programėlėje vaidino, šoko ir dainavo gyventojai, lankantys saviveiklos užimtumo grupelę.
Renginys praėjo gražiai, vyravo geros emocijos, visi skirstėsi linksmi ir gal šiek tiek susimąstę apie šios dienos prasmę.
 

ŠILUTĖS MIESTO ŠVENTĖ
Data: 2010-06-02 | Įvertinimas: 0

Š.m. gegužės 29 dieną Šilutė šventė 499-ąjį miesto gimtadienį. Šia proga Šilutės pensionatas taipogi buvo pakviestas dalyvauti šventinėje programoje.
Jau antri metai dalyvaujame miesto šventėje ir eksponuojame pensionato gyventojų rankdarbius. Šais metais Šilutės pensionatas savo gyventojų dirbinius eksponavo prie Šilutės kultūros ir pramogų centro, jų buvo galima ir įsigyti.

 

 

AEROBIKOS VARŽYBOS
Data: 2010-06-01 | Įvertinimas: 2

Jau 17-tą  pavasarį Lietuvos specialiųjų mokyklų ir pensionatų aerobikos entuziastai susitinka varžybose, kuriose laimi draugystė, geros emocijos, noras varžytis ir bendrauti su šios sporto šakos mėgėjais. Jau antrus metus iš Kauno į naują geografinę vietą –  į Šeduvą – persikėlė šis tradicinis renginys. Šeduvos  gimnazija specialiajam ugdymui atsakinga už šias varžybas ir visuomet labai šiltai priima sportininkus bei jų  sirgalius.
Rungėsi aerobikos komandos iš Kauno, Šilutės, Panevėžio, Pabradės, Ukmergės, Ventos, Radviliškio, Vilkaviškio ir kt. Varžybų teisėjams sunku buvo vertinti komandas. Varžybose dalyvavo įvairaus amžiaus žmonės su negalia: vaikai, jaunimas bei suaugę žmonės. Taip pat visos komandos dalyvavo lygiateisiškai - viename lygyje. Komisija vertino programos atlikimo techniką, sudėtingumą bei komandos estetinį vaizdą. Jie džiaugėsi dideliu sportininkų noru kuo gražiau ir kuo įdomiau atrodyti, sinchroniškai atlikti programą.
Visi varžybų dalyviai buvo apdovanoti Lietuvos specialiosios olimpiados klubo prezidento Sauliaus Survilos atvežtais medaliais, o Lietuvos moterų sporto asociacija  apdovanojo taurėmis, saldžiais prizais, o vadovus – padėkomis.

 

EDUKACINĖ – PRAKTINĖ PROGRAMA „KŪRYBINĖS DRAUGYSTĖS PAMOKOS“
Data: 2010-06-01 | Įvertinimas: 0

Š.m. gegužės 25 d. užimtumo grupės „Molinukas“ dalyviai jau antrą kartą vykdė edukacinę – praktinę programą Šilutės F.Bajoraičio viešojoje bibliotekoje kur lipdymo paslapčių mokė gausiai susirinkusius vaikus ir jaunimą. Ši kartą pagrindinį pedagogo darbą atliko pensionato gyventojas Donatas Balčiauskas. Smagu buvo stebėti, jog visų vaikų akys apinduliavo džiaugsmu pamačius kaip iš paprasto molio gabalėlio gimsta įmantriausi papuošalai, aksesuarai, karoliai, sagės ir net apyrankės. Prisilietimas prie molio daugumai buvo pirmas ir nepakartojamas. Renginio metu sukurti papuošalai bus eksponuojami bibliotekoje, kad visi lankytojai galėtų pamatyti keramikos dirbinius. Už puikias keramikos pamokas bibliotekos administracija Donatui atsidėkodama įteikė puikią atminimo knygą su įrašu.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118   119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132