Macikų socialinės
globos namai
Šilutės Pensionatas
Macikų socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, pavaldi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

Valstybės biudžetinė įstaiga

Vilties g. 2, Macikų kaimas, Šilutės seniūnija

LT-99156 Šilutės rajonas

Tel. 8 441 56571

El.paštas info@macikaigloba.lt
Juridinių asmenų registras

Įstaigos kodas 190796943

A/s LT 474010043500336201 
Luminor Bank AB
Kompiuterių veikla

Kompiuterinė veikla ugdo neįgalaus žmogaus savarankiškumą, padaro jį mažiau priklausomą nuo aplinkinių. Gyventojai čia prasmingai praleidžia laiką, patiria teigiamų emocijų ir pasitenkinimą savo darbu. Čia jie skatinami ugdyti savo gebėjimus, atsiskleisti, išmoksta kompiuterinio raštingumo pagrindų.
Darbe su grupe naudojami informacijos pateikimo, mokymo, praktinių darbų bei žaidimų metodai per kuriuos grupės nariai gali atsiskleisti. Laisvalaikio užimtume siekiama sudaryti sąlygas grupės nariams pasidalyti jau turima patirtimi, bendrauti, diskutuoti. Naudojant šį metodą, išmokstama geriau pažinti save ir realiau įvertinti galimybės, pažvelgti į save iš šalies, suprasti savo ir kitų jausmus. Įsitikinta, kad norėdami pamatyti ir pakeisti savo nuostatas bei išsiugdyti naujas elgesio formas bei būdus, žmonės turi mokytis matyti save tokį, kokį mato juos kiti.
Gyventojai bando save išreikšti piešiniais "Paint" programoje, kiti gyventojai domisi tekstų redagavimo programa  "Microsoft Word", -  mokosi teksto rašymo pagrindų, rašo laiškus artimiesiems, kopijuoja paveikslėlius, juos atspausdina. Darome kvietimus, sveikinimus, atvirutes globos namų gyventojams ir darbuotojams įvarių švenčių proga. Keletas gyventojų susipažinę ir  su interneto teikiamomis galimybėmis. Dėka to, atsivėre platesnis požiūris į pasaulį. Taipogi mokomės žaisti kortomis ir kitais nesudėtingais internete esančiais žaidimais.
čia ugdomas ir prasmingas bendravimas, ir sugebėjimas dirbti grupėmis.

 

Informacijos atnaujinimo data: 2022-03-01