Macikų socialinės
globos namai
Šilutės Pensionatas
Macikų socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, pavaldi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

Valstybės biudžetinė įstaiga

Vilties g. 2, Macikų kaimas, Šilutės seniūnija

LT-99156 Šilutės rajonas

Tel. 8 441 56571

El.paštas info@macikaigloba.lt
Juridinių asmenų registras

Įstaigos kodas 190796943

A/s LT 474010043500336201 
Luminor Bank AB
"Jovaras"

Socialinėje grupėje „Jovaras“ gyventojams didelis dėmesys skiriamas socialinių problemų nustatymui, įvertinimui ir jų sprendimui, socialinio darbuotojo ir kliento sąveikai, socialinei integracijai, socialinių įgūdžių ugdymui. Socialiniame darbe pagrindinis tikslas – bendravimas, ne tik individualus, bet ir grupinis.
Socialinė komanda per įvairią veiklą padeda, skatina gyventojų aktyvumą, palaiko savarankiškumą, sugebėjimą pasirūpinti savimi.
Gyventojai pagal sugebėjimus dalyvauja įvairiose veiklose: padeda tvarkant aplinką, dalyvauja užimtumo grupėje ‚Molinukas“, skaito knygas, lankosi bibliotekoje, domisi spauda, pagal galimybes dalyvauja sportiniuose renginiuose bei varžybose.
 Kasdien ugdomi gyventojų kultūriniai, higieniniai įgūdžiai. Kiekvienas gyventojas yra asmenybė su savo charakterio ypatumais, pomėgiais bei poreikiais, per kuriuos iškyla aktualios problemos, kurioms spręsti ieškoma alternatyvių sprendimo būdų. 

 

 

Informacijos atnaujinimo data: 2023-01-10