Macikų socialinės
globos namai
Šilutės Pensionatas
Macikų socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, pavaldi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

Valstybės biudžetinė įstaiga

Vilties g. 2, Macikų kaimas, Šilutės seniūnija

LT-99156 Šilutės rajonas

Tel. 8 441 56571

El.paštas info@macikaigloba.lt
Juridinių asmenų registras

Įstaigos kodas 190796943

A/s LT 474010043500336201 
Luminor Bank AB
Naujienos
DĖMESIO!
Data: 2022-01-21 | Įvertinimas: 130

AKTUALI INFORMACIJA

GYVENTOJŲ LANKYMUI GLOBOS NAMUOSE

Informuojame, kad nuo 2021-09-13 įsigaliojo LRV 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo" (toliau – Nutarimas) pakeitimai (aktuali redakcija https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8c51f7f0fbfa11eb9f09e7df20500045 ) – kviečiame susipažinti ir vadovautis.

 

MACIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ BŪTINŲ SĄLYGŲ DĖL COVID-19 LIGOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LANKANT ASMENIS GLOBOS NAMUOSE TVARKOS APRAŠAS - Atsisiųsti

 

Lankymas globos namuose leidžiamas nuo 10 val. iki 18 val.

1. Rekomenduojama artimuosius lankyti ne dažniau, kaip kartą per savaitę, išskyrus individualius atvejus, susiderinus su gyventoją aptarnaujančiu socialiniu darbuotoju.

2. Lankytojai, atvykę lankyti artimojo į globos namų patalpas, be pasitinkančio darbuotojo neužeina, laukia prie durų, kol juos pasitinkantis darbuotojas pamatuos jų kūno temperatūrą, informuos apie pagrindinius reikalavimus lankymo metu.
3. Prieš įeidami į socialinės globos įstaigą, lankytojai turi dezinfekuoti rankas, nuo visų socialinės globos įstaigoje esančių asmenų laikytis ne mažesnio nei 2 metro atstumo.
4. Lankymas uždarose patalpose organizuojamas laikantis šių sąlygų:
4.1. vyresni nei 6 metų lankytojai privalo dėvėti priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Nedėvėti kaukių leidžiama neįgaliems asmenims, kurie dėl sveikatos būklės jų dėvėti negali ar kurių sveikatos būklei gali pakenkti jų dėvėjimas (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais teisės aktuose nustatytais atvejais;
4.2. vengti tiesioginio fizinio kontakto;
4.3. lankymo trukmė gali būti ne ilgesnė nei 15 minučių;
4.4. lankyti gali tik lankytojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz.: lankymas draudžiamas kaip  lankytojai karščiuoja, kosi, sunkiai kvėpuoja ir pan.);
4.5.vieną gyventoją jo kambaryje tuo pačiu metu gali lankyti tik vienas asmuo;
4.6.gyventojo ir jį aplankyti atvykusio asmens susitikimas vyksta globos namų patalpoje ar gyventojo kambaryje, lankymo metu neturi būti pašalinių, susitikime nedalyvaujančių asmenų;
4.7.pasibaigus gyventojo ir jį aplankyti atvykusio asmens susitikimui, patalpos išvėdinamos, dezinfekuojamos ir išvalomos.
5. Lankymas lauke organizuojamas laikantis šių sąlygų:
5.1. vieną gyventoją lauke tuo pačiu metu gali lankyti  2-3 asmenys;
5.2. rekomenduojame laikytis ne mažesnio nei 2 metro atstumo;
5.3. rekomenduojama lankymo trukmė iki 1 val.;
5.4. lankymas turi būti organizuojamas taip, kad būtų užtikrinamas kuo mažesnis gyventojo fizinis kontaktas su lankančiais asmenimis;
5.5. lankymo metu tam numatytoje vietoje neturi būti pašalinių, susitikime nedalyvaujančių asmenų.

6. Atvykęs lankytojas registruojamas asmenų lankymosi Globos namuose registracijos žurnale.

 

Maloniai prašome Jūsų supratimo ir reikalavimų laikymosi, nes tik visų mūsų bendrų pastangų dėka galėsime apsaugoti save ir globos namų gyventojus, bei užtikrinsime, kad aplinka būtų saugi.
 

Visada atsakysime Jums į visus iškilusius klausimus:

Telefonai pasiteiravimui:

Budintis slaugytojas: Tel.: 8 616 41189


Darbo dienomis skambinti socialiniams darbuotojams:

8 684 18258

IV korpusas 1 aukštas

8 684 18216

IV korpusas 2 aukštas

8 684 18265

IV korpusas 3 aukštas

8 684 18324

III korpusas

8 684 18438

II korpusas

8 684 18574

I korpusas 1 aukštas

8 684 18741

I korpusas 2 aukštas

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

RAMIŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!
Data: 2021-12-31 | Įvertinimas: 10

Kalėdų šventė pakylėja mus nuo darbais ir rūpesčiais persmelktos kasdienybės prie amžinųjų vertybių. Kūčių vakarą išgyvename mums brangių žmonių artumą, dalydamiesi su jais dvasios šiluma. Tegul Jūsų namuose nepritrūksta jaukumo ir šilumos, džiaugsmo ir ramybės. Viltingai žvelkite į ateinančius metus, tebūnie jie dar sėkmingesni!
Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!
                                                                                                                                                    Administracija

DOVANA IŠ TAIVANO KOMPANIJOS I – MEI MAISTO ĮMONĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJAMS
Data: 2021-11-30 | Įvertinimas: 5

Globos namų gyventojai liko maloniai nustebinti gautomis saldžiomis dovanėlėmis iš Taivano kompanijos I – MEI maisto įmonės. Socialinėse grupėse gyventojai vaišinosi gardžiais sausainiais ir nuoširdžiai dėkojo už saldžias dovanas, kurios praskaidrina dieną bei pakelia nuotaiką.

GLOBOS NAMUS PASIEKĖ LABDARA IŠ PRANCŪZIJOS
Data: 2021-10-22 | Įvertinimas: 4

Macikų socialinės globos namuose liepos mėnesį lankėsi svečiai iš Prancūzijos: organizacijos Pour AIMA, Allons Imaginer und Monde d‘Amities nariai. Ši labdaringa organizacija teikia humanitarinę paramą įstaigoms, kurioms reikalinga pagalba. Susitikimo metu direktorius Eugenijus Judeikis supažindino su globos namais, papasakojo apie teikiamas paslaugas bei prasitarė, kokia reikalinga parama gyventojams, turintiems ypač sunkią kompleksinę negalią. Spalio 20 dieną, globos namus pasiekė labdara iš Prancūzijos t.y. elektrinės medicininės slaugos lovos, elektrinis neįgaliojo vėžimėlis,  neįgaliojo vežimėliai, staliukai virš lovų, vaikštynės, poilsio foteliai, elektriniai foteliai, neštuvai, dušo sėdynės  ir kitos slaugos priemonės. Iškraunant labdarą šauniai darbavosi globos namų gyventojai ir darbuotojai. Nuoširdžiai dėkojame Prancūzijos labdaros ,,AIMA“ organizacijai už paramą ir dėmesį globos namams ir joje gyvenantiems žmonėms, tai pat dėkojame ,,GIHP Le Haillan“ už vežimėlius, vaikštynes ir kitą slaugos įrangą, ,,Medical Services 64-40“, ,,EHPAD La memoire des ailes“ už elektrines medicinines lovas. Mes tikimės, kad ši partnerystė ir draugystė nenutruks ateityje. Ačiū už tai, kad būdami toli, savo darbais, pagalba esate šalia mūsų, dovanojate savo širdies gerumą ir meilę tiems, kuriems labiausiai jų reikia – neįgaliesiems.

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖS SVEIKINIMAS SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ DIENOS PROGA
Data: 2021-09-28 | Įvertinimas: 3