Macikų socialinės
globos namai
Šilutės Pensionatas
Macikų socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, pavaldi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

Valstybės biudžetinė įstaiga

Vilties g. 2, Macikų kaimas, Šilutės seniūnija

LT-99156 Šilutės rajonas

Tel. 8 441 56571

El.paštas info@macikaigloba.lt
Juridinių asmenų registras

Įstaigos kodas 190796943

A/s LT 474010043500336201 
Luminor Bank AB
Paskatinimai ir apdovanojimai

Už gerą darbo pareigų vykdymą, našų darbą, ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą, taip pat už kitus darbo rezultatus darbdavys gali skatinti darbuotojus: pareikšti padėką; apdovanoti dovana; pirmumo teise pasiųsti tobulintis; skirti kitus paskatinimus.
Paskatinimai skiriami įsakymais, apie kuriuos informuojami MSGN darbuotojai.
Premijų skyrimo tvarka darbuotojams numatyta Darbo apmokėjimo tvarkos apraše.