Macikų socialinės
globos namai
Šilutės Pensionatas
Macikų socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, pavaldi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

Valstybės biudžetinė įstaiga

Vilties g. 2, Macikų kaimas, Šilutės seniūnija

LT-99156 Šilutės rajonas

Tel. 8 441 56571

El.paštas info@macikaigloba.lt
Juridinių asmenų registras

Įstaigos kodas 190796943

A/s LT 474010043500336201 
Luminor Bank AB
Pranešėjų apsauga

Aktualūs teisės aktai:

·         Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

·         Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo

·         INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOJE IR JAI PAVALDŽIOSE ĮSTAIGOSE TEIKIMO IR PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS (PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministra 2019m. birželio 17d. įsakymu Nr. A1- 348)

 

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi teisę ją pateikti užpildydamas LR Vyriausybės 2018m. lapkričio 14d. nutarimu Nr.1133 ,,Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintą pranešimo apie pažeidimą formą arba apie pažeidimą pranešti laisvos formos pranešimu, kuriame turi būti pateikta Aprašo 7 punkte nurodyta informacija ir nurodyta, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

 

Informaciją apie pažeidimą Įstaigoje, asmuo gali pateikti ministerijos pašto adresu  pranesk@socmin.lt

 

 

Informacijos atnaujinimo data: 2021-01-08