Macikų socialinės
globos namai
Šilutės Pensionatas
Macikų socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, pavaldi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

Valstybės biudžetinė įstaiga

Vilties g. 2, Macikų kaimas, Šilutės seniūnija

LT-99156 Šilutės rajonas

Tel. 8 441 56571

El.paštas info@macikaigloba.lt
Juridinių asmenų registras

Įstaigos kodas 190796943

A/s LT 474010043500336201 
Luminor Bank AB
Naujienos
PARODOS
Data: 2012-03-10 | Įvertinimas: 1

Šių metų kovo 8-osios rytą, Macikų socialinės globos namų foje, vyko gyventojos V.Virvičiūtės personalinės parodos atidarymas.
V.Virvičiūtė noriai lanko užimtumo grupę "Prie židinio", yra žingeidi, darbšti ir kūrybinga. Jos darbai labai ypatingi - siuvinėjami badymo technika, kuria nedaugelis tesiuvinėja. Gyventoja visus savo darbelius atlieka kruopščiai ir tvarkingai. Jos paveikslai eksponuojami įvairiose parodose, kuriose dalyvauja grupė "Prie židinio".
Atidarymo proga gyventojai buvo palinkėta visokeriopos sėkmės ir neišblėstančio kūrybingumo.

KAZIUKAS - PAVASARIO ŠAUKLYS
Data: 2012-03-06 | Įvertinimas: 0

Kaziuko mugė – pats tikriausias pavasario pranašas. Puoselėjant liaudiškas tradicijas, jau daugelį metų Macikų socialinės globos įstaigoje šurmuliuoja tokios mugės. Šį penktadienį, t.y. kovo 2 dieną ir buvo atiduota pagarba žmonėms, įvardintiems šiuo šventu ir kilmingu vardu, papuošiant juos riestainių karoliais dar vadinamais Kazių aksesuarais. Kaip ir pridera, mugės šeimininkas, gerbiamas direktorius Romualdas Jovaiša, aktyviai kvietė visus įsijungti į jomarko šurmulį, išsirinkti lauktuves, be kurių nevalia grįžti į namus.
Be galo malonu, jog mūsų jomarką taip pat savo dalyvavimu sušildė atvykęs gausus burys svečių iš Šilutės dienos paslaugų centro, kurie dovanai susirinkusiems atvežė ir puikių pavasarinių dainelių. Tokios gausios mugės nebuvo matę nė nuolatiniai Kaziuko pirkėjai, o lankytojai irgi turėjo kuo pasidžiaugti, nes tokių meno dirbinių, skanumynų ne visada galima rasti parduotuvėse.
Ir šventės kulminacijai, kad kermošius būtų tikrai sėkmingas, norint, kad greičiau pradėtų suktis pavasario darbų karuselė, tiesiog jėga išjudinant sustingusią žemę, mūsų šeimininkas kartu su Kaziuku, turėjo puikią galimybę tai įrodyti, perpjaudami rastą pusiau, ir skelbdami kermošiaus pradžią

 

UŽGAVĖNĖS
Data: 2012-02-22 | Įvertinimas: 0

Š.m. vasario 21 d. Macikų socialinės globos namuose vyko Užgavėnių šventė „Žiema, žiema, bėk iš kiemo!“. Jau nuo pat ankstyvo ryto, iš vietinės televizijos studijos,  visus globos namų darbuotojus ir gyventojus, Užgavėnių kviesliai kartu su šventės organizatoriais, ragino ruoštis šventei. Vėliau dar eidami per korpusus ir administraciją, triukšminga ir linksma persirengėlių kompanija, visus ragino eiti į šventę, kuri vyko globos namų sporto aikštelėje.
Šventė prasidėjo skambant nuotaikingai muzikai. Ir visi norintys galėjo linksmai pasišokti, padūkti. Susirinkusiųjų paslaugoms šventėje dalyvavo nemažas būrys čigonių, kurios kortomis bei iš delno mikliai išpranašavo ateitį norintiems, netrūko daktarų, žydukų bei kitų mistinių Užgavėnių personažų.
Galiausiai sekė Morės deginimas, kuris, kaip tikima, sunaikina visas žiemos negandas. Taigi šokdami, trypdami ir dainuodami varėme žiemą iš kiemo ir šaukėmės pavasario.
Galiausiai visi šventės dalyviai galėjo iki soties vaišintis blynais, žirnių koše bei gira, kadangi, kaip žinia, per Užgavėnes reikia daug valgyti. Būta manančių, kad per Užgavėnes valgyti reikia net 9 patiekalus.
Po renginio visi skirstėsi sotūs ir puikiai nusiteikę.

 

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA
Data: 2012-02-19 | Įvertinimas: 0

 

Š.m. vasario 15 d. į globos namų biblioteką susirinko nemažas gyventojų ir darbuotojų būrys paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną – vasario 16-ąją. Ši diena svarbi kiekvienam lietuviui.
Susibūrę visi kartu  prisiminėme šiek tiek istorijos. Vasario 16 - oji užima ypatingą vietą lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės istorijoje. “Didžiausias tautos turtas - jos laisvė, nepriklausomybė. Ant mūsų tautos laisvės aukuro buvo paaukota daug žmonių gyvybių, iškęsta pažeminimų, kalėjimų, trėmimų, persekiojimų. Vasario 16 dienos aktas yra mums ypatingai brangus ne tik dėl to, kad jis skelbia Lietuvos nepriklausomybę, bet kad tai yra drąsus, savarankiškas vieningos tautos žygis, kuris, kaip matome, pasiekė tikslą.” Taip apie šią dieną kalbėjo A.Stulginskis, tuo metu buvęs Lietuvos Tarybos narys.
Vasario 16 - oji primena mums, lietuviams, visas Lietuvos laisvės kovas, simbolizuoja nepriklausomybės metų pasiekimus. Ilgus amžius svetimųjų slėgta ir kankinta, karo sugriauta Lietuva greitai atsigavo, suklestėjo... Jau praėjo beveik 21 metai, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę, kai vėl švenčiame vasario 16 - ąją. Turėtų būti aišku, kad laisvės ir nepriklausomybės verti tik dori, sąžiningi žmonės. Labai trapi ir pažeidžiama Lietuvos nepriklausomybė. Ją galime bet kada prarasti, jei nebūsime vieningi, dori, darbštūs, jei paminsime tikėjimą...

 

 

PARODOS
Data: 2012-02-17 | Įvertinimas: 0

Artėjant dviem gražiom šventėm - Šv.Valentino dienai ir Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai, vasario 13 dieną, užimtumo būrelis ,,Vytelė“ surengė savo darbelių parodėlę. Kiekvienas gyventojas pristatė savo kūrinius bei supažindino su kūrybinio proceso eiga. Dirbiniais buvo siekiama parodyti savo kūrybiškumą, toleranciją, pagarbą, meilę vieni kitiems ir savo tėvynei. Parodėlės pabaigoje gyventojai norėjo nusifotografuoti prie savo darbelių, o darbščiausiems palinkėta tolimesnės kūrybinės sėkmės.

 

VALENTINO DIENA
Data: 2012-02-15 | Įvertinimas: 0

Š.m. vasario 14 dieną Macikų socialinės globos namuose vyko renginys, skirtas Valentino dienai. Ši šventė jau tapo tradicine ir yra organizuojama kiekvienais metais mūsų globos namuose.
Renginio metu vyko žaidimai ir atrakcijos, kiekviena socialinė grupė atėjo pasiruošusi po sugalvotą žaidimą, kuriuose noriai dalyvavo globos namų gyventojai. Išradingumo atliekant užduotis gyventojams tikrai netrūko, poroms teko atlikti įvairiausias užduotis, po kurių nugalėtojai buvo apdovanojami „saldžiais“ prizais. Na o renginį vainikavo diskoteka. Renginiui pasibaigus gyventojai skirstėsi lydimi puikios nuotaikos. 

LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA
Data: 2012-01-20 | Įvertinimas: 0

Ak, Lietuva, tu mums šventa esi.
Šiandieną tu kaip saulė debesy,
Pasruvus ašaromis ir krauju.
Bet su viltim – gyvenimu nauju.

Tu pavargai po priespaudos našta.
Daug metų kantriai taip nešta.
Vėl pakilai iš purvo, pelenų
Numesti sunkų jungą svetimų...

Š.m. sausio 13-ą dieną globos namų bibliotekoje buvo paminėta Laisvės gynėjų diena. Tądien visi globos namai dalyvavo visuotinėje pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, o vėliau visi kartu susirinkę gyventojai bei darbuotojai prisiminė žuvusiuosius didvyrius. Gyventojai skaitė eiles, skirtas žuvusiėms atminti, žiūrėjo vaizdus apie  sausio 13-osios įvykius.
Šiandien prirašyta daug straipsnių, išleista nemažai knygų, kuriose nagrinėjama faktinė medžiaga, pateikiamos situacijos įvykių, politikų ir visuomenės vaidmens įvertinimas. Organizuodami renginį  norime prisiminti ir  užfiksuoti gyvąją atmintį, parodyti, kad žmonės, kurie dalyvavo Sausio 13-osios įvykiuose, gyvena šalia ir yra - mūsų seneliai, tėvai, artimieji, kaimynai, draugai. Mes norime, išsaugoti nors dalelę autentiškų prisiminimų. Tikime, kad tauta bus gyva tol, kol jos vaikai savo širdyse nešios Tėvynės meilės kibirkštį. Just.Marcinkevičius rašė: „Vėliavą ne taip sunku iškelti, kaip sunku per kasdienybę nešti“.
1991 m. sausio 13 dieną tauta vieningai stojo prie televizijos bokšto, parlamento rūmų ginti to, kas tuo metu buvo vadinama Lietuvos širdimi. Lietuvos žmonės apgynė Lietuvos nepriklausomybę. Nuo tos dienos jau praėjo 21 metų. Lai sausio 13 – osios dienos išbandymai neišblaško mūsų tikėjimo, atminimo, meilės ir vilties, nes tik laisvas žmogus gali būti laimingas. Tik laisvėje mes galime būti tokiais, kokiais norime būti, o ne tokiais, kokiais mus priverstų būti...

 

TRYS KARALIAI
Data: 2012-01-10 | Įvertinimas: 0

Šių metų sausio 6 d. Macikų socialinės globos namuose lankėsi Trys karaliai - Kasparas, Merkelis ir Baltazaras. Giedodami giesmes linkėjo visiems laimės, sveikatos ir stiprybės. Dovanojo žmonėms dovanas: smilkalus, auksą bei mirą. Bažnyčioje pašventinta kreida ant durų užrašė pirmąsias savo vardų raides – K+M+B, kurios saugos šiuos namus visus metus. Jie atnešė ne tik dvasinių dovanų, skatino metus pasitikti darbingai, bet ir dovanojo gerą nuotaiką.  

PARODOS
Data: 2012-01-02 | Įvertinimas: 0

2011 metų lapkričio 21 – gruodžio 24 dienomis, Šilutės raj. F. Bajoraičio viešosios bibliotekos Usėnų filiale, buvo surengta Macikų socialinės globos namų gyventojos R.Šuminaitės darbelių parodėlė “Gamtos grožio įkvėpta”.
Vienas mėgiamiausių R.Šuminaitės pomėgių – piešimas. Mergina jau keleri metai lanko floristikos būrelį ir kuria didelio kruopštumo reikalaujančius, nuostabius darbelius iš gamtinių medžiagų ar spalvoto popieriaus. Matant R.Šuminaitės negalią, gali suprasti, kiek širdies, kruopštumo ir valios reikalauja kiekvienas jos sukurtas darbelis… 

NAUJAMETINIS KARNAVALAS
Data: 2011-12-31 | Įvertinimas: 0

Šių metų gruodžio 29 dieną, Macikų socialinės globos namuose, vyko naujametinis karnavalas. Triukšmingai ir su išradingais pasirodymais kiekviena socialinė grupė palydėjo Triušio metus ir džiaugėsi artėjančiais Juodojo Vandens Drakono metais.
Renginio metu, vedėjos pateikė daug astrologinių prognozių bei patarimų, kaip sutikti Juodojo Drakono metus bei kaip naujais metais  pritraukti Juodojo Drakono sėkmę...
Viso renginio metu tvyrojo gera nuotaika, netilo audringi aplodismentai renginio dalyviams. Sveikinimo žodžius ateinantiems metams tarė globos namų direktorius R.Jovaiša, direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams J.Andrijauskienė, vyriausioji socialinė darbuotoja I.Gimbutienė bei vyriausioji slaugytoja T.Bekerienė.

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106   107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120