Macikų socialinės
globos namai
Šilutės Pensionatas
Macikų socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, pavaldi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

Valstybės biudžetinė įstaiga

Vilties g. 2, Macikų kaimas, Šilutės seniūnija

LT-99156 Šilutės rajonas

Tel. 8 441 56571

El.paštas info@macikaigloba.lt
Juridinių asmenų registras

Įstaigos kodas 190796943

A/s LT 474010043500336201 
Luminor Bank AB
Naujienos
VASARIO 14
Data: 2010-02-14 | Įvertinimas: 0

ŠV.VALENTINO DIENA

Kas ji yra - Ta meilė neramioji:
Ar dramblio kaulo ji aukšta pilis,
Ar saulė, prieš kurią kas ryt sustoji,
Ar laikrodis, kurį prisukt turi?
Kas ji yra - ta meilė neramioji:

Vyšnia ar kriaušė, obuolys saldus,

Gėlė bežiedė,vėjo užmirštoji,

Ar debesys nešantys audros žiedus?

Atsakymas ne žody, atsakymasprasmėj-

Atsakymas pačioj širdies gelmėj.

 

Š.m.vasario 12 dieną pensionato gyventojai ir darbuotojai, šventiškai nusiteikę sugužėjo į šventinę diskoteką, skirtą Valentino dienai. Visi svečiai buvo pasipuošę meilės simboliu - širdelėmis.
Meilės tiesomis pasidalinti buvo pakviestas gerb. pensionato direktorius Romualdas Jovaiša. Įsimylėjėlius pasveikino ir patarimų davė vyriausia socialinė darbuotoja Irena Gimbutienė bei vyriausioji slaugytoja Teresė Bekerienė.
Renginio vedančiosios papasakojo kaip ir kada atsirado meilė. O atsirado jau tada, anot jų, kai Dievas sukūrė Adomą ir Ievą. Tarp jų ir gimė pats gražiausias jausmas - meilė. Kaip matyti, meilės istorija yra sena kaip ir mūsų žemė.
Renginio vedančiosios papasakojo susirinkusiesiems, kaip atsirado tradicija švęsti Valentino dieną ir kodėl ji buvo pavadinta būtent šiuo vardu.
Vėliau vykusios diskotekos metu buvo sukviestos seniausiai pensionate draugaujančios poros ir komisija turėjo išrinkti, kuri mergina seksualiausiai viliojo savo vaikiną. Prizai atiteko Marytei ir Oksanai. Gyventojai ir darbuotojai noriai įsitraukė į diskotekos metu vykusius žaidimus. Vyko  šokiai ant širdelių, šokis su balionais. Labiausiai visus traukė širdelėmis papuošta šluota, kuri ieškojo poros. Visi žaidimų nugalėtojai buvo apdovanojami prizais.

 

 

NAUJAMETINIS KARNAVALAS
Data: 2010-01-01 | Įvertinimas: 0

 KELIONĖ Į 2010 METUS

Gruodžio 28d. visi norintys skubėjo į naujametinį karnavalą - ,,Kelionė į 2010 metus“.  Į kelionę po 2010-uosius metus, stebuklingu traukiniu, skubėjo išvykti ir mūsų visų gerbiamas pensionato direktorius, direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams, vyriausioji socialinė darbuotoja, vyriausioji slaugytoja, didelis būrys gyventojų bei darbuotojų. Pravažiavę visų metų laikų stoteles ir prisiminę visus nuveiktus metų darbus, pasigėrėję nuostabiais ir nuotaikingais  pasirodymais, traukinio keleiviai stabtelėjo ties 2010-ųjų metų slenksčiu. Tigro metais, šmaikštūs nykštukai visiems susirinkusiems linkėjo kuo geriausios kloties bei gėrio vieni kitiems:

Kai puošnios snaigės tyliai žemėn krinta
Ir medžių šerkšnas spindi mėnesienoj sidabru,
Laimingi būkit Naujus Metus sutinkant,
Lai Jūsų dienos šviečia gėriu ir džiaugsmu.

SENUOSIUS 2009-UOSIUS METUS PALYDINT
Data: 2010-01-01 | Įvertinimas: 0

Prieš pat Naujuosius metus I korpuso socialinių grupių „Aitvaro“ ir „Švyturio“ vyrai  buvo kviečiami drauge palydėti Senuosius metus. Jaukiai įsitaisę pensionato virtuvėlėje ir pasiruošę gausių vaišių stalą vakaronės metu vyrai prisiminė įsimintiniausius praėjusių metų įvykius, palinkėjo vieni kitiems stiprybės, sveikatos, tarpusavio supratimo.  Nebuvo pagailėta ir gerų žodžių bei malonių naujametinių sveikinimų vieni kitiems.
Nemaža dalis ir socialinės grupės ,,Likimas“ gyventojų gruodžio 30d. susėdo prie gražaus naujametinio stalo. Jos vienos kitoms nuoširdžiai palinkėjo nuostabių, turtingų, sveikatos ir gerų 2010-ųjų metų. Gyventojų Tarybos pirmininkė Leonida Laureckytė skaitė Žibų pradinės mokyklos 3d klasės mokinių sveikinimus ir linkėjimus mūsų gyventojom. Visos buvo sužavėtos ir dėkojo mokiniams už nuostabias eiles ir jų nuoširdumą.
Naujametinio stalo gėrybės taip kvepėjo, kad niekas negalėjo atsispirti pagundai, taigi prie karštos arbatos, puikių ir skanių saldumynų bei gražių linkėjimų dar ilgai ilgai gyventojos sėdėjo.

KALĖDINĖ GYVENTOJŲ DARBELIŲ PARODA
Data: 2009-12-25 | Įvertinimas: 0

Šventiniai naujametiniai vaizdai atsispindi ir gyventojų atliekamuose darbeliuose, ir socialinių grupių papuošimuose, siekiant sudaryti kuo jaukesnę aplinką gyventojams.

KŪČIOS
Data: 2009-12-24 | Įvertinimas: 0

Kūčių vakaras – pati svarbiausia lietuvių šeimos šventė. Nemažiau svarbus jis ir pensionato gyventojams. Kaip ir kiekvienoje šeimoje, taip ir pensionate Kūčių vakarienė pradedama malda ir geriausiais palinkėjimais. Nuo seno žinoma, jog per Kūčias ant stalo turi būti  12 patiekalų, taigi  ir pensionato bendruomenė palaiko šią tradiciją.
Senais laikais žmonės prie stalo lauždavo ir dalindavosi duona, o dabar šventintos plotkelės (kalėdaičio) laužimas – sakralus veiksmas, sujungiantis žmones visiems metams.
Kalėdų išvakarės – Kūčios – šventė, kurios metu išsivaduojama iš tamsiojo meto. Kūčių naktį baigiasi senas ir prasideda naujas ciklas. Tai nepaprasta akimirka, kai žmogus tarsi pakimba tarp dangaus ir žemės, tarp gyvybės ir mirties, kuomet atsiveria visos galimybės. Ši šventė tapatinama ir su krikščioniškąja – kūdikėlio Jėzaus gimimo išvakarėmis. Kūčių ritualiniam valgymui nuo seno skirta ypač didelė reikšmė. Nemažiau svarbus būdavo ir ritualinės ugnies deginimas, kaimynų lankymas su susitaikymo viltimi, linkint jiems gero ateinančiais metais.
Jau nuo seno Kūčių naktį atliekami įvairūs burtai o vyresni žmonės Kūčių naktį praleidžia budint: meldžiantis ir laukiant Bernelių (Piemenėlių) mišių. Ir tik nuo mūsų pačių priklauso ar Kūčių  vakarienė bei Kalėdų šventės mums taps ta dvasinio virsmo slaptimi, kai žmogus, apvalydamas savo širdį nuo blogio ir atverdamas ją gėriui, patiria dvasinio atsinaujinimo rimtį...

 

ADVENTAS
Data: 2009-12-24 | Įvertinimas: 0

Gruodžio 21d. prasidėjo paskutinė - ketvirtoji Advento laikotarpio savaitė. Adventas - ikikalėdinis laikotarpis, susikaupimo, pasiruošimo Kristaus atėjimo į šį pasaulį šventei - Kalėdoms. Advento trukmė nevienoda. Jis prasideda ketvirtą sekmadienį prieš Kalėdas ir tęsiasi nuo 22 iki 27 dienų - iki Kūčių. Pas mus įprasta Advento pradžia laikyti lapkričio 30-ąją, Šv. Andriejaus dieną. Pensionato koplyčioje uždegta ketvirtoji, dar vadinama Angelų, Kalėdinio vainiko žvakė. Daugelis gyventojų susirinko koplyčioje, skaitė Šventąjį Raštą, kaupėsi dienos darbams. Visos keturios Advento žvakės – mūsų atgimusios vilties, atnaujinto pasitikėjimo ženklas. Kaip šie žiburiai vienas po kito plėtė šviesos ratą tarp mūsų, taip ir mes patys esame pašaukti gerumo spinduliais. Pasaulis pažins ir priims Kristų, kai mes kiekvienas tapsime „šviesos vaikais“ ir savo gyvenimu liudysime Dievo gailestingumą ir meilę.

 

ADVENTO RYTMETYS UŽIMTUMO GRUPELĖSE
Data: 2009-12-24 | Įvertinimas: 0

Uždekime žvakes...
Ateidami į kasdieninę būtį visi –
Savi ir svetimi – uždekime širdy
Po šventinę žvakutę, pasidalinkime šviesa ir ugnimi
Uždekime žvakes.
Be pykčio, be skriaudos susėskime drauge...

 

Štai ir vėl prabėgo metai. Artėjant 2010-iesiems metams Šilutės pensionato užimtumo grupes, „Prie židinio“ ir „Adatėlė“, lankančios gyventojos ir jų vadovės nutarė suruošti pasisėdėjimą  prie žvakių.
Iš pat ryto susirinkusios gyventojos padėjo gražiai pasidengti stalą, sudėlioti ant jo vaišes. Buvo pakurtas ir židinys.
V.Balakauskaitė pradėjo rytmetį savo eilėmis apie Adventą. „Prie židinio“ grupės vadovė J. Maslauskienė papasakojo apie Advento žvakių reikšmę, jų istoriją.
Vėliau židinyje buvo kepamos dešrelės ir bulvės, vaišinamasi kava bei kalbėta  apie prabėgusius metus – kas nuveikta , kokiose parodose dalyvauta, geri jie buvo ar blogi ir t.t. Šių užimtumo grupių gyventojos teigė esančios laimingos galėdamos lankyti tokias užimtumo grupes ir savo rankomis kurti grožį.
Rytmetyje dalyvavo ir ir direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams J.Andrijauskienė bei vyriausioji socialinė darbuotoja I.Gimbutienė, kurios pagyrė šias užimtumo grupes lankančių gyventojų  darbą, nuoširdų tarpusavio bendravimą, pasidžiaugė atliktais darbeliais.
Rytmetį baigė V.Balakauskaitė šiomis savo eilėmis:

Ačiū Jums už pasėtąją meilę
Mes išeinam iš čia geresni
Ir širdy pasilieka taip gera –
Juk žvilgsniu mus visas ramini...

 

PIEŠINIŲ PARODA
Data: 2009-12-22 | Įvertinimas: 0

Pensionate veikiančios psichoterapinės meno grupės nariai dalyvavo Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ organizuotoje  piešinių parodoje. Vita Balakauskaitė, Gintaras Laukaitis, Oksana Armonaitė, Rūta Žagrakalytė, Orinta Butkutė, Alma Agintaitė ir Regina Šuminaitė tapė savo piešinius Kalėdų tematika. Visi autoriai už dalyvavimą buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis.

TARPTAUTINĖ ŽMONIŲ SU NEGALIA DIENA
Data: 2009-12-05 | Įvertinimas: 0

Žmogui reikia žmogaus, reikia artumo,

Kad pabūtų, šalia pasėdėtų.

Žmogui reikia širdies, reikia šilumos,

Kad kaip vienišas paukštis skausme neliūdėtų.

 

1992-ųjų metų pabaigoje Jungtinių Tautų Organizacija gruodžio 3-iąją paskelbė Tarptautine žmonių su negalia diena. Ši diena daugelyje pasaulio šalių, taip pat ir Lietuvoje, minima nuo 1993 metų. Mūsų šalyje gyvena daugiau nei 250 000 žmonių su negalia. Šilutės Pensionate šiuo metu gyvena 495 gyventojai turintys negalią, todėl kiekvienais metais mes minime šią dieną. Renginio metu buvo pasakyta daug gražių žodžių apie žmogų, jo gyvenimo prasmę ir esmę, o pensionato gyventojams koncertavo buvusių politinių tremtinių ir politinių kalinių choras „Pamario aidas“ bei Šilutės pensionato darbuotojų ir gyventojų meno kolektyvas.

PROJEKTAS "ŠOK SU MANIMI"
Data: 2009-12-01 | Įvertinimas: 0

Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras, kaip mokymo įstaiga, nuo lapkričio 2 d. iki gruodžio 4 d. Šilutės pensionate organizavo socialinių darbuotojų padėjėjų mokymą. Socialinių darbuotojų padėjėjoms buvo sudaryta mokymo programa, pagal kurią kiekvieną dieną vyko teorinis bei praktinis mokymas.
Viena iš praktikos užduočių buvo suorganizuoti pensionato gyventojams renginį įtraukiant ir pačius gyventojus dalyvauti jame. Šilutės pensionate ypač didelė reikšmė skiriama gyventojų užimtumui, o kaip žinome, žmogaus su negalia užimtumas jo gyvenime užima labai svarbią vietą. Kadangi tai galimybė daugiau bendrauti ir bendradarbiauti, tai savarankiškas elgesys ir didžiulis noras prasmingai veikti.
Renginys pavyko puikiai. Ir šventės dalyviai, ir stebėtojai, ir renginio svečiai buvo patenkinti reginiu. Štai čia ir matomos šventinės akimirkos, palikusios didžiulį įspūdį visiems.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112   113  114  115  116  117  118  119  120