Macikų socialinės
globos namai
Šilutės Pensionatas
Macikų socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, pavaldi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

Valstybės biudžetinė įstaiga

Vilties g. 2, Macikų kaimas, Šilutės seniūnija

LT-99156 Šilutės rajonas

Tel. 8 441 56571

El.paštas info@macikaigloba.lt
Juridinių asmenų registras

Įstaigos kodas 190796943

A/s LT 474010043500336201 
Luminor Bank AB
Korupcijos prevencija


Macikų socialinės globos namų direktoriaus įsakymu Nr. V - 178, 2022 m. lapkričio 17 d. „Dėl Macikų socialinės globos namų pareigybių, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį vadovaujantis LR korupcijos prevencijos įstatymo nuostatomis“:

1. Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams.
2. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.
3. Vyriausioji slaugytoja.
4. Socialinio darbo tarnybos vadovas.
5. Vyriausiasis buhalteris.
6. Ūkio tarnybos vadovas.
7. Maisto paruošimo tarnybos vadovas.

 

Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo:
Viktoras Juraška, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams,
tel. +370 620 58015,  el.p. 
viktoras.juraska@macikaigloba.lt

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) antikorupcinio elgesio kodeksas

 

Antikorupcijos prevencijos 2021 - 2022 m. priemonių planas - Atsisųsti

Korupcijos prevencijos 2021 - 2022 m. programa - Atsisiųsti

 

Korupcijos prevencijos 2019 - 2020 m. priemonių plano vykdymo ataskaita - Atsisiųsti

Antikorupcijos prevencijos 2019 - 2020 m. priemonių planas - Atsisiųsti

Korupcijos prevencijos 2019 - 2020 m. programa - Atsisiųsti

 

Korupcijos prevencijos 2017 - 2018 m. priemonių plano vykdymo ataskaita - Atsisiųsti

Antikorupcijos prevencijos 2017 - 2018 m. priemonių planas - Atsisiųsti

Korupcijos prevencijos 2017 - 2018 m. programa - Atsisiųsti

 

Korupcijos prevencijos 2015 - 2016 m. priemonių plano vykdymo ataskaita - Atsisiųsti

Korupcijos prevencijos 2015 - 2016 m. programa - Atsisiųsti

Korupcijos prevencijos 2015 - 2016 m. priemonių planas - Atsisiųsti

 

 

 

Informacijos atnaujinimo data: 2023-01-27