Macikų socialinės
globos namai
Šilutės Pensionatas
Macikų socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, pavaldi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

Valstybės biudžetinė įstaiga

Vilties g. 2, Macikų kaimas, Šilutės seniūnija

LT-99156 Šilutės rajonas

Tel. 8 441 56571

El.paštas info@macikaigloba.lt
Juridinių asmenų registras

Įstaigos kodas 190796943

A/s LT 474010043500336201 
Luminor Bank AB
Viešųjų ir privačių interesų derinimas

 

DĖL DIREKTORIAUS  PAVADUOTOJOS SOCIALINIAMS REIKALAMS NUSIŠALINIMO - Atsisiųsti

 

Viešųjų ir privačių interesų derinimas Macikų socialinės globos namuose

Teisininkas Žygimantas Kurlianskas yra paskirtas Macikų socialinės globos namų  atsakingu darbuotoju - kontroliuojančiu ir prižiūrinčiu kaip deklaruojantys asmenys  laikosi VPDĮ nuostatų.

Aktualus Globos namų pareigų ir viešuosius pirkimus vykdančių asmenų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas:

Asmens einamos pareigos:

1. direktorius;
2. direktoriaus pavaduotojai;
3. vyriausiasis buhalteris;
4. ūkio tarnybos vadovas;
5. maisto paruošimo tarnybos vadovas;
6. vyriausiasis slaugytojas;
7. socialinio darbo tarnybos vadovas;
8. specialistas viešiesiems pirkimams;
9. teisininkas;
10. gydytojas - psichiatras;
11. gydytojas - odontologas.

 

Viešuosius pirkimus vykdantys asmenys:

1. pirkimo iniciatoriumi paskirtas darbuotojas;
2. pirkimo organizatoriumi paskirtas darbuotojas, kuriam suteikta teisė atlikti supaprastintus viešuosius pirkimus;
3. darbuotojas, paskirtas viešojo pirkimo komisijos nariu;
4. ekspertas, pasitelktas viešojo pirkimo metu.

 

Atsakingo darbuotojo globos namuose kontaktai:

Žygimantas Kurlianskas
tel. 866436239,   el. p.
zygimantas.kurlianskas@macikaigloba.lt,
Vilties g.2, Macikųk.,LT- 99159 Šilutės sen., Šilutės r. sav.

Skundus dėl Globos namų veiksmų, susijusių su viešųjų ir privačių interesų pažeidimais galite pateikti:

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA
Kontaktinėi nformacija:
Vilniaus g. 27, LT-1402 Vilnius
Tel. (8 5) 212 4396,
Faks. (8 5) 261 0867
El. p.
vtek@vtek.lt

 

 

 

  • MACIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2021-11-26 ĮSAKYMAS NR. v-213 ,,DĖL VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO ĮSTATYMO NUOSTATŲ LAIKYMOSI MACIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"  - Atsisiųsti

 

 

  • VYRIAUSIOSIOS TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJOS  2019-11-13 SPRENDIMAS NR. KS-291 „DĖL REKOMENDACIJOS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO NUOSTATŲ LAIKYMOSI KONTROLĖS VYKDYMO“ (TAR, 2019-12-02, Nr. 2019-19310) - Atsisiųsti

 

 

 

 

Informacijos atnaujinimo data: 2023-01-27